Σύμφωνα με τον κλινικό ψυχολόγο Bertram Forer, τα άτομα έχουν μια προδιάθεση να δέχονται ορισμένες γενικές περιγραφές της προσωπικότητας σαν να αφορούν αποκλειστικά αυτά, αγνοώντας το γεγονός ότι είναι τόσο ευρείας κλίμακας περιγραφές που ο καθένας θα μπορούσε έστω και σε έναν βαθμό να ταυτιστεί.

Continue Reading