Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας – Μία ημέρα όχι απλής γιορτής, αλλά ευαισθητοποίησης των ανθρώπων σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων.   “Feminism has never been about getting a job for one woman. It’s about making life more fair for women everywhere. It’s not about a piece of the […]

Continue Reading