Μια φορά κι έναν καιρό υπήρχε μια ιδανική κοινωνία. Μια ιδανική κοινωνία στην οποία οι άνθρωποι δεν έκλεβαν, δεν σκότωναν, δεν εξαπατούσαν. Μια κοινωνία ελεύθερη να εκφράζεται, να δημιουργεί και να αγκαλιάζει κάθε κομμάτι της.

Continue Reading