40 χρόνια μετά την γέννησή μου. 40 χρόνια μετά τους πρώτους μου χτύπους και την πρώτη μου αναπνοή. Μόνο τότε κατάλαβα πραγματικά την μητέρα μου. Μόνο όταν άκουσα από τον σύζυγό μου να με ρωτάει…

Continue Reading