Η ακαταστασία του δωματίου σου καθρεπτίζει τον ψυχισμό σου; Μπορεί! Θα έλεγα ότι είναι πολύ πιθανό. Πάντως αν δεν έρθουν επίσκεψη οι γονείς ή φίλοι, με τους οποίους δεν υπάρχει και η μεγαλύτερη οικειότητα, είναι σχεδόν σίγουρο ότι το δωμάτιο θα μείνει ως έχει!…

Continue Reading