Με άγγιξες πολύ πριν τα βλέμματά μας συναντηθούν. Μετά από μήνες με κράτησες στην αγκαλιά σου. Ακόμη νιώθω τη λαχτάρα, τη χαρά και τον φόβο σου σαν με είχες κλείσει στα χέρια σου. Ο χτύπος της καρδιάς σου πάντα θα είναι εκείνος που θα ψάχνω, όταν η ζωή θα φέρνει εμπόδια μπροστά μου. Εσύ μου […]

Continue Reading